SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
3 3(15) Peter Willhelmsson 49.49 (Mats Söderström 45.13)  starttid: 17.38.19 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  3.01-7  15.1      200  3.01-7  15.1   -EW 1  2.08 10.7 SE 
 2 33  129  2.01-4  15.6      329  5.02-4  15.3       1.27 11.2 MS2
 3 55  420  7.35-7  18.1 1.10   749 12.37-5  16.8   -KB 1  5.44 13.7 MS2
 4 48  315  6.45-5  21.4     1,064 19.22-3  18.2   -KB 5  6.01 19.1 GK2
 5 49  126  2.15-12 17.9     1,190 21.37-3  18.2   -SE 4  1.40 13.2 EJ 
 6 50  401  5.38-3  14.0     1,591 27.15-1  17.1   -IB23  5.00 12.5 MS2
 7 51   80  2.01-3  25.2     1,671 29.16-1  17.5   -KB 3  1.25 17.7 SE 
 8 52  383 10.36-9  27.7 3.30  2,054 39.52-2  19.4   +EW 1  6.22 16.6 Dan
 9 53  131  2.41-7  20.5 0.30  2,185 42.33-3  19.5   -EW 1  1.56 14.8 MS2
10 56  367  5.52-7  16.0     2,552 48.25-3  19.0       5.21 14.6 KB 
Mål    124  1.24-4  11.3     2,676 49.49-3  18.6       1.02 8.3 MS2
2,676 49.49-3 18.6 5.10 38.06 14.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 EW -6-PW2-18-KB 2 IB2-35-GJ4-73-PW2-29-EW 3 EW -31-KB-13-PW2-21-IB2-24-GJ4-10-SE 4 KB -3-EW-7-PW2-11-SE-5-IB2-15-IB 5 SE -6-KB-1-EW-8-IB2-2-PW2-30-IB 6 IB2-4-KB-2-PW2-13-EW-27-IB 7 KB -4-PW2-9-IB2-10-EW-21-IB 8 IB2-6-KB-67-IB-19-PW2-5-EW 9 EW -8-PW2-23-IB 10 PW2-39-EW