SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
3 2(15) Ingalill Back 49.47 (Mats Söderström 45.13)  starttid: 17.36.15 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  3.17-8  16.4 0.20   200  3.17-8  16.4   -GJ41  2.08 10.7 SE 
 2 33  129  2.01-4  15.6      329  5.18-5  16.1       1.27 11.2 MS2
 3 55  420  9.44-12 23.2 1.40   749 15.02-7  20.1       5.44 13.7 MS2
 4 48  315  6.40-4  21.2     1,064 21.42-8  20.4   -KB 5  6.01 19.1 GK2
 5 49  126  1.57-6  15.5     1,190 23.39-7  19.9   -SE 4  1.40 13.2 EJ 
 6 50  401  5.34-2  13.9     1,591 29.13-4  18.4   +KB 3  5.00 12.5 MS2
 7 51   80  2.16-7  28.3 0.20  1,671 31.29-4  18.8   -KB 3  1.25 17.7 SE 
 8 52  383  8.55-4  23.3     2,054 40.24-4  19.7   +KB 1  6.22 16.6 Dan
 9 53  131  2.10-5  16.5     2,185 42.34-4  19.5   +KB 1  1.56 14.8 MS2
10 56  367  5.44-5  15.6     2,552 48.18-2  18.9       5.21 14.6 KB 
Mål    124  1.29-6  12.0     2,676 49.47-2  18.6   -KB 1  1.02 8.3 MS2
2,676 49.47-2 18.6 2.20 38.06 14.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GJ4-11-IB2 2 IB2-35-GJ4-73-PW2-29-EW 3 EW -31-KB-13-PW2-21-IB2-24-GJ4-10-SE 4 KB -3-EW-7-PW2-11-SE-5-IB2-15-IB 5 SE -6-KB-1-EW-8-IB2-2-PW2-30-IB 6 IB2-4-KB-2-PW2-13-EW-27-IB 7 KB -4-PW2-9-IB2-10-EW-21-IB 8 IB2-6-KB-67-IB-19-PW2-5-EW 9 IB2-5-KB 10 KB -18-IB2