SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
3 8(15) Sten Emanuelsson 60.13 (Mats Söderström 45.13)  starttid: 17.41.04 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  2.08-1  10.7      200  2.08-1  10.7       2.08 10.7 SE 
 2 33  129  2.36-8  20.2 1.00   329  4.44-3  14.4       1.27 11.2 MS2
 3 55  420  6.03-2  14.4      749 10.47-1  14.4   -GJ41  5.44 13.7 MS2
 4 48  315  6.01-1  19.1     1,064 16.48-1  15.8   -KB 5  6.01 19.1 GK2
 5 49  126  1.47-4  14.2     1,190 18.35-1  15.6   +KB 4  1.40 13.2 EJ 
 6 50  401 15.54-13 39.7 10.30  1,591 34.29-8  21.7       5.00 12.5 MS2
 7 51   80  1.25-1  17.7     1,671 35.54-6  21.5       1.25 17.7 SE 
 8 52  383  9.36-6  25.1 3.00  2,054 45.30-7  22.2       6.22 16.6 Dan
 9 53  131  6.55-13 52.8 5.00  2,185 52.25-8  24.0       1.56 14.8 MS2
10 56  367  5.59-8  16.3 0.30  2,552 58.24-8  22.9       5.21 14.6 KB 
Mål    124  1.49-11 14.7     2,676 60.13-8  22.5       1.02 8.3 MS2
2,676 60.13-8 22.5 20.00 38.06 14.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 EW -31-KB-13-PW2-21-IB2-24-GJ4-10-SE 4 KB -3-EW-7-PW2-11-SE -5-IB2-15-IB 5 SE -6-KB-1-EW-8-IB2-2-PW2-30-IB 6 7 8 9 10