SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
3 9(15) Ingrid Borgliden 64.02 (Mats Söderström 45.13)  starttid: 17.26.58 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  4.28-11 22.3 1.40   200  4.28-11 22.3       2.08 10.7 SE 
 2 33  129  3.20-13 25.8 1.20   329  7.48-12 23.7       1.27 11.2 MS2
 3 55  420  9.24-10 22.4 0.40   749 17.12-10 23.0       5.44 13.7 MS2
 4 48  315 14.02-14 44.6 5.00  1,064 31.14-11 29.4   -KB 5  6.01 19.1 GK2
 5 49  126  2.14-10 17.7     1,190 33.28-12 28.1       1.40 13.2 EJ 
 6 50  401  5.48-5  14.5     1,591 39.16-10 24.7       5.00 12.5 MS2
 7 51   80  2.01-3  25.2     1,671 41.17-10 24.7       1.25 17.7 SE 
 8 52  383  9.37-7  25.1     2,054 50.54-9  24.8       6.22 16.6 Dan
 9 53  131  3.23-10 25.8 0.30  2,185 54.17-9  24.8       1.56 14.8 MS2
10 56  367  7.42-11 21.0     2,552 61.59-9  24.3       5.21 14.6 KB 
Mål    124  2.03-12 16.5     2,676 64.02-9  23.9       1.02 8.3 MS2
2,676 64.02-9 23.9 9.10 38.06 14.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 KB -3-EW-7-PW2-11-SE-5-IB2-15-IB 5 SE -6-KB-1-EW-8-IB2-2-PW2-30-IB 6 IB2-4-KB-2-PW2-13-EW-27-IB 7 KB -4-PW2-9-IB2-10-EW-21-IB 8 IB2-6-KB-67-IB -19-PW2-5-EW 9 EW -8-PW2-23-IB 10