SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
3 4(15) Elisabeth Willhelmsson 50.28 (Mats Söderström 45.13)  starttid: 17.38.22 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  2.52-6  14.3      200  2.52-6  14.3   +PW21  2.08 10.7 SE 
 2 33  129  2.36-8  20.2 0.50   329  5.28-7  16.6       1.27 11.2 MS2
 3 55  420  6.22-3  15.2      749 11.50-4  15.8       5.44 13.7 MS2
 4 48  315  7.22-7  23.4     1,064 19.12-2  18.0   -KB 5  6.01 19.1 GK2
 5 49  126  2.12-8  17.5     1,190 21.24-2  18.0   -SE 4  1.40 13.2 EJ 
 6 50  401  6.01-6  15.0     1,591 27.25-2  17.2   -IB23  5.00 12.5 MS2
 7 51   80  2.07-5  26.5     1,671 29.32-2  17.7   -KB 3  1.25 17.7 SE 
 8 52  383 10.22-8  27.1 0.50  2,054 39.54-3  19.4   -PW21  6.22 16.6 Dan
 9 53  131  2.28-6  18.8     2,185 42.22-2  19.4   +PW21  1.56 14.8 MS2
10 56  367  6.39-10 18.1     2,552 49.01-4  19.2       5.21 14.6 KB 
Mål    124  1.27-5  11.7     2,676 50.28-4  18.9       1.02 8.3 MS2
2,676 50.28-4 18.9 1.40 38.06 14.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 EW -6-PW2-18-KB 2 IB2-35-GJ4-73-PW2-29-EW 3 EW -31-KB-13-PW2-21-IB2-24-GJ4-10-SE 4 KB -3-EW -7-PW2-11-SE-5-IB2-15-IB 5 SE -6-KB-1-EW -8-IB2-2-PW2-30-IB 6 IB2-4-KB-2-PW2-13-EW -27-IB 7 KB -4-PW2-9-IB2-10-EW -21-IB 8 IB2-6-KB-67-IB-19-PW2-5-EW 9 EW -8-PW2-23-IB 10 PW2-39-EW