SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
3 6(15) Anders Järpedal 51.41 (Mats Söderström 45.13)  starttid: 17.59.22 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  2.19-4  11.6      200  2.19-4  11.6   +Dan1  2.08 10.7 SE 
 2 33  129  2.14-7  17.3 0.30   329  4.33-2  13.8   -Dan1  1.27 11.2 MS2
 3 55  420  6.39-5  15.8 0.40   749 11.12-3  15.0   +Dan1  5.44 13.7 MS2
 4 48  315  9.22-9  29.7 3.10  1,064 20.34-4  19.3   +Dan1  6.01 19.1 GK2
 5 49  126  1.57-6  15.5     1,190 22.31-5  18.9   -Dan1  1.40 13.2 EJ 
 6 50  401 11.30-11 28.7 5.40  1,591 34.01-7  21.4   -Dan1  5.00 12.5 MS2
 7 51   80  2.47-9  34.8 1.20  1,671 36.48-7  22.0   +MS22  1.25 17.7 SE 
 8 52  383  6.32-2  17.1     2,054 43.20-6  21.1   -Dan2  6.22 16.6 Dan
 9 53  131  1.56-1  14.8     2,185 45.16-6  20.7   -Dan2  1.56 14.8 MS2
10 56  367  5.22-2  14.6     2,552 50.38-6  19.8   -Dan1  5.21 14.6 KB 
Mål    124  1.03-3  8.5     2,676 51.41-6  19.3   -Dan1  1.02 8.3 MS2
2,676 51.41-6 19.3 11.20 38.06 14.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AJ5-3-Dan-48-BW2 2 Dan-1-AJ5 3 AJ5-3-Dan 4 AJ5-5-Dan 5 Dan-7-AJ5 6 Dan-2-AJ5-41-MS2-12-BW2 7 AJ5-1-MS2-6-Dan-56-BW2 8 Dan-3-AJ5-13-MS2 9 GJ4-77-Dan-2-AJ5-13-MS2 10 Dan-1-AJ5-20-MS2