SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
3 11(15) Birgitta Wiklund 82.49 (Mats Söderström 45.13)  starttid: 17.56.39 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  5.53-14 29.4 3.00   200  5.53-14 29.4       2.08 10.7 SE 
 2 33  129  4.58-14 38.5 3.00   329 10.51-13 33.0       1.27 11.2 MS2
 3 55  420  6.28-4  15.4      749 17.19-11 23.1       5.44 13.7 MS2
 4 48  315  9.32-11 30.3     1,064 26.51-9  25.2       6.01 19.1 GK2
 5 49  126  2.13-9  17.6     1,190 29.04-9  24.4       1.40 13.2 EJ 
 6 50  401  8.33-8  21.3     1,591 37.37-9  23.6   -MS21  5.00 12.5 MS2
 7 51   80  2.57-11 36.9 0.40  1,671 40.34-9  24.3       1.25 17.7 SE 
 8 52  383 29.12-13 76.2 19.10  2,054 69.46-11 34.0       6.22 16.6 Dan
 9 53  131  3.33-11 27.1 0.30  2,185 73.19-11 33.6       1.56 14.8 MS2
10 56  367  7.45-12 21.1     2,552 81.04-11 31.8       5.21 14.6 KB 
Mål    124  1.45-10 14.1     2,676 82.49-11 30.9       1.02 8.3 MS2
2,676 82.49-11 30.9 26.20 38.06 14.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AJ5-3-Dan-48-BW2 2 BW2-64-GK2 3 4 GK2-48-BW2 5 GK2-43-BW2 6 Dan-2-AJ5-41-MS2-12-BW2 7 AJ5-1-MS2-6-Dan-56-BW2 8 9 10