SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
3 Utg(15) Berith Pettersson (Mats Söderström 45.13)  starttid: 17.45.54 Utg:50,51.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  2.10-2  10.8      200  2.10-2  10.8       2.08 10.7 SE 
 2 33  129  3.14-12 25.1 1.40   329  5.24-6  16.4       1.27 11.2 MS2
 3 55  420 10.50-14 25.8      749 16.14-9  21.7       5.44 13.7 MS2
 4 48  315 12.12-12 38.7     1,064 28.26-10 26.7   -EJ 1  6.01 19.1 GK2
 5 49  126  1.50-5  14.6     1,190 30.16-10 25.4       1.40 13.2 EJ 
 6 50  401             1,591               5.00 12.5 MS2
 7 51   80             1,671               1.25 17.7 SE 
 8 52  383             2,054               6.22 16.6 Dan
 9 53  131             2,185               1.56 14.8 MS2
10 56  367 14.23-14 39.2 4.20  2,552               5.21 14.6 KB 
Mål    124  2.14-13 18.0     2,676               1.02 8.3 MS2
2,676 46.53-14 17.5 6.00 38.06 14.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 EJ -71-Ber 2 3 4 EJ -8-Ber 5 EJ -18-Ber 6 7 8 9 10