SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
3 Utg(15) Marianne Book (Mats Söderström 45.13)  starttid: 18.05.57 Utg:50,51.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  5.49-13 29.1      200  5.49-13 29.1   -MS21  2.08 10.7 SE 
 2 33  129  1.58-2  15.2      329  7.47-11 23.7       1.27 11.2 MS2
 3 55  420 10.40-13 25.4      749 18.27-12 24.6       5.44 13.7 MS2
 4 48  315 22.26-15 71.2     1,064 40.53-14 38.4       6.01 19.1 GK2
 5 49  126  4.28-14 35.4     1,190 45.21-14 38.1       1.40 13.2 EJ 
 6 50  401             1,591               5.00 12.5 MS2
 7 51   80             1,671               1.25 17.7 SE 
 8 52  383             2,054               6.22 16.6 Dan
 9 53  131             2,185               1.56 14.8 MS2
10 56  367             2,552               5.21 14.6 KB 
Mål    124 13.17-15 107.     2,676               1.02 8.3 MS2
2,676 58.38-15 21.9 38.06 14.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MS2-1-MB2 2 MS2-32-MB2 3 4 5 6 7 8 9 10