SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
2 18(18) Göran Nordh 76.14 (Jan-Åke Sörliklev 39.04)  starttid: 18.02.47 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  520  4.19-12  8.3      520  4.19-12  8.3       2.51 5.5 JÅ4
 2 40  670  7.50-17 11.7 1.20  1,190 12.09-17 10.2       4.18 6.4 UN 
 3 41  300  9.42-17 32.3 4.40  1,490 21.51-18 14.7       3.08 10.4 UN 
 4 42   80  0.32-8  6.7     1,570 22.23-18 14.3       0.25 5.2 PL 
 5 40  270  2.57-12 10.9 0.20  1,840 25.20-18 13.8       1.46 6.5 UN 
 6 43  700  7.27-13 10.6     2,540 32.47-18 12.9   +AA21  4.37 6.6 JÅ4
 7 44  150  2.33-10 17.0     2,690 35.20-18 13.1       1.19 8.8 JÅ4
 8 46  170  3.48-17 22.4 1.40  2,860 39.08-18 13.7   -NL 1  1.22 8.0 JÅ4
 9 50  140  5.21-17 38.2 3.00  3,000 44.29-18 14.8       1.26 10.2 UN 
10 51  320 11.49-18 36.9 7.00  3,320 56.18-18 17.0       3.01 9.4 PI 
11 40  780  7.33-12  9.7 0.20  4,100 63.51-18 15.6       4.49 6.2 JÅ4
12 39  320  4.27-14 13.9 1.20  4,420 68.18-18 15.5       2.01 6.3 UN 
Mål    920  7.56-14  8.6     5,340 76.14-18 14.3       5.30 6.0 Jör
5,340 76.14-18 14.3 19.40 36.33 6.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 GJ -76-NL-36-GN2 4 GJ -76-NL-33-GN2 5 NL -8-GJ-79-GN2 6 NL -34-GJ-23-GN2-3-AA2 7 GJ -3-NL-5-AA2-36-GN2 8 AA2-40-NL-15-GN2 9 AF3-33-GN2 10 GN2-72-Mik 11 Mik-23-GN2 12 Mik-76-GN2