SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
2 3(18) Jörgen Hallen 43.58 (Jan-Åke Sörliklev 39.04)  starttid: 17.55.05 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  520  3.37-6  7.0 0.30   520  3.37-6  7.0       2.51 5.5 JÅ4
 2 40  670  5.15-7  7.8 0.30  1,190  8.52-7  7.5       4.18 6.4 UN 
 3 41  300  3.39-8  12.2     1,490 12.31-5  8.4   -UN 1  3.08 10.4 UN 
 4 42   80  0.26-2  5.4     1,570 12.57-5  8.2   -UN 1  0.25 5.2 PL 
 5 40  270  1.48-3  6.7     1,840 14.45-4  8.0   -UN 2  1.46 6.5 UN 
 6 43  700  5.05-2  7.3     2,540 19.50-4  7.8   -UN 1  4.37 6.6 JÅ4
 7 44  150  1.31-2  10.1     2,690 21.21-3  7.9   -UN 1  1.19 8.8 JÅ4
 8 46  170  1.47-3  10.5 0.10  2,860 23.08-3  8.1   -UN 1  1.22 8.0 JÅ4
 9 50  140  1.34-2  11.2     3,000 24.42-3  8.2   -UN 1  1.26 10.2 UN 
10 51  320  3.34-4  11.1     3,320 28.16-3  8.5       3.01 9.4 PI 
11 40  780  8.00-14 10.3 2.40  4,100 36.16-3  8.8   -UN 1  4.49 6.2 JÅ4
12 39  320  2.12-2  6.9     4,420 38.28-3  8.7   -SS33  2.01 6.3 UN 
Mål    920  5.30-1  6.0     5,340 43.58-3  8.2   +UN 1  5.30 6.0 Jör
5,340 43.58-3 8.2 3.50 36.33 6.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Jör-77-UN 2 MS -57-Jör-20-UN 3 MS -47-UN-11-Jör 4 MS -42-UN-9-Jör 5 Con-19-UN-11-Jör-3-MS 6 UN -10-Jör-38-Con-60-MS 7 UN -0-Jör 8 BS2-22-BP-25-SS3-30-SN-57-UN -0-Jör 9 SN -22-UN-8-Jör-21-SS3-4-BP-2-BS2 10 Jör-32-SS3-4-UN-16-BS2-7-BP 11 BS2-4-BP-19-SS3-17-UN -0-Jör 12 SS3-2-UN-11-Jör-14-BP-90-BS2