SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
2 15(18) Conny Sahlin 61.13 (Jan-Åke Sörliklev 39.04)  starttid: 17.49.29 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  520  4.05-11  7.9      520  4.05-11  7.9       2.51 5.5 JÅ4
 2 40  670  6.19-14  9.4     1,190 10.24-11  8.7       4.18 6.4 UN 
 3 41  300  4.40-12 15.6     1,490 15.04-10 10.1       3.08 10.4 UN 
 4 42   80  1.05-18 13.5 0.30  1,570 16.09-11 10.3       0.25 5.2 PL 
 5 40  270  3.42-18 13.7 1.10  1,840 19.51-14 10.8       1.46 6.5 UN 
 6 43  700  6.13-8  8.9     2,540 26.04-10 10.3       4.37 6.6 JÅ4
 7 44  150  2.40-13 17.8 0.40  2,690 28.44-10 10.7   +MS 1  1.19 8.8 JÅ4
 8 46  170  2.51-13 16.8 0.50  2,860 31.35-11 11.0       1.22 8.0 JÅ4
 9 50  140  3.27-14 24.6 1.20  3,000 35.02-12 11.7       1.26 10.2 UN 
10 51  320  4.45-13 14.8 0.20  3,320 39.47-12 12.0       3.01 9.4 PI 
11 40  780  8.17-17 10.6 1.10  4,100 48.04-14 11.7       4.49 6.2 JÅ4
12 39  320  5.14-17 16.4 2.20  4,420 53.18-15 12.1       2.01 6.3 UN 
Mål    920  7.55-13  8.6     5,340 61.13-15 11.5       5.30 6.0 Jör
5,340 61.13-15 11.5 8.20 36.33 6.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Con-17-BS2-50-MS 2 BS2-61-Con 3 4 5 Con-19-UN-11-Jör-3-MS 6 UN -10-Jör-38-Con-60-MS 7 Con-6-MS 8 MS -23-Con 9 10 11 12 Con-57-MS