SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
2 7(18) Britta Sahlin 52.06 (Jan-Åke Sörliklev 39.04)  starttid: 17.50.12 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  520  3.39-7  7.0      520  3.39-7  7.0       2.51 5.5 JÅ4
 2 40  670  5.01-4  7.5     1,190  8.40-5  7.3       4.18 6.4 UN 
 3 41  300  3.12-2  10.7     1,490 11.52-4  8.0       3.08 10.4 UN 
 4 42   80  0.31-5  6.5     1,570 12.23-4  7.9       0.25 5.2 PL 
 5 40  270  2.28-7  9.1 0.20  1,840 14.51-5  8.1   +SS31  1.46 6.5 UN 
 6 43  700  6.15-9  8.9     2,540 21.06-5  8.3   +SS31  4.37 6.6 JÅ4
 7 44  150  2.34-11 17.1 0.50  2,690 23.40-5  8.8   -SS33  1.19 8.8 JÅ4
 8 46  170  2.07-9  12.5 0.20  2,860 25.47-5  9.0       1.22 8.0 JÅ4
 9 50  140  4.15-16 30.4 2.20  3,000 30.02-8  10.0   -SS32  1.26 10.2 UN 
10 51  320  3.59-6  12.4     3,320 34.01-7  10.2   +BP 1  3.01 9.4 PI 
11 40  780  6.28-7  8.3 0.30  4,100 40.29-7  9.9   +BP 1  4.49 6.2 JÅ4
12 39  320  4.36-15 14.4 2.10  4,420 45.05-7  10.2       2.01 6.3 UN 
Mål    920  7.01-10  7.6     5,340 52.06-7  9.8       5.30 6.0 Jör
5,340 52.06-7 9.8 6.30 36.33 6.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Con-17-BS2-50-MS 2 BS2-61-Con 3 BS2-16-SS3 4 BS2-21-SS3 5 BS2-10-SS3 6 BP -29-BS2-7-SS3 7 SS3-5-BP-4-BS2-15-SN 8 BS2-22-BP-25-SS3-30-SN-57-UN-0-Jör 9 SN -22-UN-8-Jör-21-SS3-4-BP-2-BS2 10 Jör-32-SS3-4-UN-16-BS2-7-BP 11 BS2-4-BP-19-SS3-17-UN-0-Jör 12 SS3-2-UN-11-Jör-14-BP-90-BS2