SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
2 1(18) Jan-Åke Sörliklev 39.04 (tvåa Ulf Nyström 43.13)  starttid: 17.06.32 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  520  2.51-1  5.5      520  2.51-1  5.5       2.51 5.5 JÅ4
 2 40  670  4.19-2  6.4     1,190  7.10-1  6.0       4.18 6.4 UN 
 3 41  300  3.36-6  12.0 0.20  1,490 10.46-1  7.2       3.08 10.4 UN 
 4 42   80  0.37-14  7.7 0.10  1,570 11.23-1  7.3       0.25 5.2 PL 
 5 40  270  1.47-2  6.6     1,840 13.10-1  7.2       1.46 6.5 UN 
 6 43  700  4.37-1  6.6     2,540 17.47-1  7.0       4.37 6.6 JÅ4
 7 44  150  1.19-1  8.8     2,690 19.06-1  7.1   -PI 1  1.19 8.8 JÅ4
 8 46  170  1.22-1  8.0     2,860 20.28-1  7.2   -PI 1  1.22 8.0 JÅ4
 9 50  140  1.34-2  11.2 0.10  3,000 22.02-1  7.3   -PI 1  1.26 10.2 UN 
10 51  320  3.59-6  12.4 0.50  3,320 26.01-1  7.8       3.01 9.4 PI 
11 40  780  4.49-1  6.2     4,100 30.50-1  7.5       4.49 6.2 JÅ4
12 39  320  2.23-4  7.4 0.20  4,420 33.13-1  7.5   +PI 1  2.01 6.3 UN 
Mål    920  5.51-4  6.4     5,340 39.04-1  7.3   -PI 1  5.30 6.0 Jör
5,340 39.04-1 7.3 1.50 36.33 6.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 PI -57-JÅ4 7 PI -12-JÅ4 8 PI -5-JÅ4 9 PI -2-JÅ4 10 PI -60-JÅ4 11 PI -19-JÅ4 12 JÅ4-6-PI