SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
2 2(18) Ulf Nyström 43.13 (Jan-Åke Sörliklev 39.04)  starttid: 17.56.05 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  520  3.54-9  7.5 1.00   520  3.54-9  7.5       2.51 5.5 JÅ4
 2 40  670  4.18-1  6.4     1,190  8.12-3  6.9       4.18 6.4 UN 
 3 41  300  3.08-1  10.4     1,490 11.20-2  7.6   +Jör1  3.08 10.4 UN 
 4 42   80  0.28-4  5.8     1,570 11.48-2  7.5   +Jör1  0.25 5.2 PL 
 5 40  270  1.46-1  6.5     1,840 13.34-2  7.4   +Jör2  1.46 6.5 UN 
 6 43  700  5.06-3  7.3 0.20  2,540 18.40-2  7.3   +Jör1  4.37 6.6 JÅ4
 7 44  150  1.41-3  11.2 0.20  2,690 20.21-2  7.6   +Jör1  1.19 8.8 JÅ4
 8 46  170  1.47-3  10.5 0.20  2,860 22.08-2  7.7   +Jör1  1.22 8.0 JÅ4
 9 50  140  1.26-1  10.2     3,000 23.34-2  7.9   +Jör1  1.26 10.2 UN 
10 51  320  4.18-11 13.4 1.10  3,320 27.52-2  8.4   -SS31  3.01 9.4 PI 
11 40  780  7.24-10  9.5 2.30  4,100 35.16-2  8.6   +Jör1  4.49 6.2 JÅ4
12 39  320  2.01-1  6.3     4,420 37.17-2  8.4   -SS33  2.01 6.3 UN 
Mål    920  5.56-5  6.4     5,340 43.13-2  8.1   -Jör1  5.30 6.0 Jör
5,340 43.13-2 8.1 5.40 36.33 6.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Jör-77-UN 2 MS -57-Jör-20-UN 3 MS -47-UN -11-Jör 4 MS -42-UN -9-Jör 5 Con-19-UN -11-Jör-3-MS 6 UN -10-Jör-38-Con-60-MS 7 UN -0-Jör 8 BS2-22-BP-25-SS3-30-SN-57-UN -0-Jör 9 SN -22-UN -8-Jör-21-SS3-4-BP-2-BS2 10 Jör-32-SS3-4-UN -16-BS2-7-BP 11 BS2-4-BP-19-SS3-17-UN -0-Jör 12 SS3-2-UN -11-Jör-14-BP-90-BS2