SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
2 12(18) Bror Palgrim 58.16 (Jan-Åke Sörliklev 39.04)  starttid: 17.43.32 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  520  4.31-14  8.7      520  4.31-14  8.7       2.51 5.5 JÅ4
 2 40  670  6.17-13  9.4     1,190 10.48-12  9.1       4.18 6.4 UN 
 3 41  300  4.48-13 16.0     1,490 15.36-12 10.5       3.08 10.4 UN 
 4 42   80  0.59-17 12.3 0.20  1,570 16.35-15 10.6       0.25 5.2 PL 
 5 40  270  3.11-14 11.8 0.30  1,840 19.46-13 10.7       1.46 6.5 UN 
 6 43  700  7.31-14 10.7     2,540 27.17-13 10.7       4.37 6.6 JÅ4
 7 44  150  2.59-16 19.9 0.30  2,690 30.16-14 11.3   -SS33  1.19 8.8 JÅ4
 8 46  170  2.33-11 15.0     2,860 32.49-14 11.5       1.22 8.0 JÅ4
 9 50  140  3.51-15 27.5 1.10  3,000 36.40-14 12.2   -SS32  1.26 10.2 UN 
10 51  320  4.08-9  12.9     3,320 40.48-14 12.3   -BS21  3.01 9.4 PI 
11 40  780  6.25-6  8.2     4,100 47.13-12 11.5   -BS21  4.49 6.2 JÅ4
12 39  320  3.02-8  9.5     4,420 50.15-11 11.4   -SS33  2.01 6.3 UN 
Mål    920  8.01-16  8.7     5,340 58.16-12 10.9       5.30 6.0 Jör
5,340 58.16-12 10.9 2.30 36.33 6.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SS3-70-BP 2 3 4 5 6 BP -29-BS2-7-SS3 7 SS3-5-BP -4-BS2-15-SN 8 BS2-22-BP -25-SS3-30-SN-57-UN-0-Jör 9 SN -22-UN-8-Jör-21-SS3-4-BP -2-BS2 10 Jör-32-SS3-4-UN-16-BS2-7-BP 11 BS2-4-BP -19-SS3-17-UN-0-Jör 12 SS3-2-UN-11-Jör-14-BP -90-BS2