SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
2 11(18) Sofia Salmonsson 58.15 (Jan-Åke Sörliklev 39.04)  starttid: 17.42.04 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  520  4.49-15  9.3 1.20   520  4.49-15  9.3       2.51 5.5 JÅ4
 2 40  670  5.13-6  7.8     1,190 10.02-10  8.4       4.18 6.4 UN 
 3 41  300 10.14-18 34.1 6.00  1,490 20.16-17 13.6       3.08 10.4 UN 
 4 42   80  0.36-13  7.5 0.10  1,570 20.52-17 13.3       0.25 5.2 PL 
 5 40  270  2.17-6  8.5     1,840 23.09-17 12.6   -BS21  1.46 6.5 UN 
 6 43  700  6.12-7  8.9     2,540 29.21-17 11.6   -BS21  4.37 6.6 JÅ4
 7 44  150  2.18-9  15.3 0.30  2,690 31.39-16 11.8   +BP 3  1.19 8.8 JÅ4
 8 46  170  3.03-14 17.9 1.10  2,860 34.42-16 12.1       1.22 8.0 JÅ4
 9 50  140  3.22-13 24.0 1.30  3,000 38.04-16 12.7   +BP 2  1.26 10.2 UN 
10 51  320  3.45-5  11.7     3,320 41.49-15 12.6   +UN 1  3.01 9.4 PI 
11 40  780  7.11-9  9.2 1.20  4,100 49.00-15 12.0       4.49 6.2 JÅ4
12 39  320  2.16-3  7.1     4,420 51.16-12 11.6   +UN 3  2.01 6.3 UN 
Mål    920  6.59-9  7.6     5,340 58.15-11 10.9       5.30 6.0 Jör
5,340 58.15-11 10.9 12.00 36.33 6.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SS3-70-BP 2 3 BS2-16-SS3 4 BS2-21-SS3 5 BS2-10-SS3 6 BP -29-BS2-7-SS3 7 SS3-5-BP-4-BS2-15-SN 8 BS2-22-BP-25-SS3-30-SN-57-UN-0-Jör 9 SN -22-UN-8-Jör-21-SS3-4-BP-2-BS2 10 Jör-32-SS3-4-UN-16-BS2-7-BP 11 BS2-4-BP-19-SS3-17-UN-0-Jör 12 SS3-2-UN-11-Jör-14-BP-90-BS2