SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
2 17(18) Sofia Norlenius 68.14 (Jan-Åke Sörliklev 39.04)  starttid: 17.38.57 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  520  3.57-10  7.6      520  3.57-10  7.6       2.51 5.5 JÅ4
 2 40  670  6.53-15 10.3     1,190 10.50-13  9.1       4.18 6.4 UN 
 3 41  300  5.02-15 16.8     1,490 15.52-15 10.6       3.08 10.4 UN 
 4 42   80  0.41-16  8.5     1,570 16.33-14 10.5       0.25 5.2 PL 
 5 40  270  3.31-16 13.0 0.30  1,840 20.04-15 10.9       1.46 6.5 UN 
 6 43  700  8.53-17 12.7 1.30  2,540 28.57-16 11.4       4.37 6.6 JÅ4
 7 44  150  6.13-18 41.4 4.10  2,690 35.10-17 13.1   -SS33  1.19 8.8 JÅ4
 8 46  170  3.09-15 18.5 1.00  2,860 38.19-17 13.4       1.22 8.0 JÅ4
 9 50  140  2.01-9  14.4     3,000 40.20-17 13.4       1.26 10.2 UN 
10 51  320  8.05-17 25.3 3.10  3,320 48.25-17 14.6       3.01 9.4 PI 
11 40  780  8.05-15 10.4     4,100 56.30-17 13.8       4.49 6.2 JÅ4
12 39  320  3.32-11 11.0     4,420 60.02-17 13.6       2.01 6.3 UN 
Mål    920  8.12-18  8.9     5,340 68.14-17 12.8       5.30 6.0 Jör
5,340 68.14-17 12.8 10.20 36.33 6.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 SS3-5-BP-4-BS2-15-SN 8 BS2-22-BP-25-SS3-30-SN -57-UN-0-Jör 9 SN -22-UN-8-Jör-21-SS3-4-BP-2-BS2 10 11 12