SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
2 10(18) Peter Larsson 56.18 (Jan-Åke Sörliklev 39.04)  starttid: 17.35.29 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  520  5.27-17 10.5 1.10   520  5.27-17 10.5   -AK21  2.51 5.5 JÅ4
 2 40  670  5.47-11  8.6     1,190 11.14-14  9.4       4.18 6.4 UN 
 3 41  300  4.31-11 15.1     1,490 15.45-14 10.6   +AK21  3.08 10.4 UN 
 4 42   80  0.25-1  5.2     1,570 16.10-12 10.3   +AK21  0.25 5.2 PL 
 5 40  270  3.32-17 13.1 0.50  1,840 19.42-12 10.7       1.46 6.5 UN 
 6 43  700  6.32-11  9.3     2,540 26.14-11 10.3       4.37 6.6 JÅ4
 7 44  150  3.02-17 20.2 1.10  2,690 29.16-12 10.9       1.19 8.8 JÅ4
 8 46  170  2.42-12 15.9 0.50  2,860 31.58-12 11.2       1.22 8.0 JÅ4
 9 50  140  1.52-6  13.3     3,000 33.50-10 11.3       1.26 10.2 UN 
10 51  320  4.07-8  12.9     3,320 37.57-10 11.4       3.01 9.4 PI 
11 40  780  7.09-8  9.2     4,100 45.06-10 11.0       4.49 6.2 JÅ4
12 39  320  3.19-9  10.4 0.20  4,420 48.25-10 11.0   +AK21  2.01 6.3 UN 
Mål    920  7.53-12  8.6     5,340 56.18-10 10.5       5.30 6.0 Jör
5,340 56.18-10 10.5 4.20 36.33 6.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AK2-10-PL 2 AK2-40-PL 3 PL -4-AK2 4 PL -5-AK2 5 AK2-20-PL 6 AK2-64-PL 7 8 9 10 AK2-41-PL 11 AK2-90-PL 12 PL -5-AK2