SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
2 8(18) Anders Kjellberg 52.39 (Jan-Åke Sörliklev 39.04)  starttid: 17.36.54 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  520  3.52-8  7.4      520  3.52-8  7.4   +PL 1  2.51 5.5 JÅ4
 2 40  670  5.17-8  7.9     1,190  9.09-8  7.7       4.18 6.4 UN 
 3 41  300  5.15-16 17.5 1.00  1,490 14.24-9  9.7   -PL 1  3.08 10.4 UN 
 4 42   80  0.26-2  5.4     1,570 14.50-9  9.4   -PL 1  0.25 5.2 PL 
 5 40  270  3.07-13 11.5 0.50  1,840 17.57-9  9.8       1.46 6.5 UN 
 6 43  700  5.48-5  8.3     2,540 23.45-9  9.4       4.37 6.6 JÅ4
 7 44  150  2.17-8  15.2 0.30  2,690 26.02-8  9.7       1.19 8.8 JÅ4
 8 46  170  1.51-7  10.9     2,860 27.53-8  9.7       1.22 8.0 JÅ4
 9 50  140  1.54-7  13.6     3,000 29.47-7  9.9       1.26 10.2 UN 
10 51  320  6.04-16 19.0 2.00  3,320 35.51-9  10.8       3.01 9.4 PI 
11 40  780  6.20-5  8.1     4,100 42.11-8  10.3       4.49 6.2 JÅ4
12 39  320  4.54-16 15.3 2.10  4,420 47.05-8  10.7   -PL 1  2.01 6.3 UN 
Mål    920  5.34-2  6.1     5,340 52.39-8  9.9       5.30 6.0 Jör
5,340 52.39-8 9.9 6.30 36.33 6.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AK2-10-PL 2 AK2-40-PL 3 PL -4-AK2 4 PL -5-AK2 5 AK2-20-PL 6 AK2-64-PL 7 8 9 10 AK2-41-PL 11 AK2-90-PL 12 PL -5-AK2