SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
2 4(18) Per Ivarsson 44.46 (Jan-Åke Sörliklev 39.04)  starttid: 17.00.46 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  520  3.10-3  6.1      520  3.10-3  6.1       2.51 5.5 JÅ4
 2 40  670  4.59-3  7.4     1,190  8.09-2  6.8       4.18 6.4 UN 
 3 41  300  4.50-14 16.1 1.30  1,490 12.59-8  8.7       3.08 10.4 UN 
 4 42   80  0.38-15  7.9 0.10  1,570 13.37-8  8.7       0.25 5.2 PL 
 5 40  270  2.34-8  9.5 0.40  1,840 16.11-8  8.8       1.46 6.5 UN 
 6 43  700  6.25-10  9.2 1.20  2,540 22.36-7  8.9       4.37 6.6 JÅ4
 7 44  150  2.04-6  13.8 0.40  2,690 24.40-6  9.2   +JÅ41  1.19 8.8 JÅ4
 8 46  170  1.29-2  8.7     2,860 26.09-6  9.1   +JÅ41  1.22 8.0 JÅ4
 9 50  140  1.37-5  11.5     3,000 27.46-5  9.3   +JÅ41  1.26 10.2 UN 
10 51  320  3.01-1  9.4     3,320 30.47-4  9.3       3.01 9.4 PI 
11 40  780  5.30-2  7.1     4,100 36.17-4  8.8       4.49 6.2 JÅ4
12 39  320  2.48-5  8.8 0.30  4,420 39.05-4  8.8   -JÅ41  2.01 6.3 UN 
Mål    920  5.41-3  6.2     5,340 44.46-4  8.4   +JÅ41  5.30 6.0 Jör
5,340 44.46-4 8.4 4.50 36.33 6.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 PI -57-JÅ4 7 PI -12-JÅ4 8 PI -5-JÅ4 9 PI -2-JÅ4 10 PI -60-JÅ4 11 PI -19-JÅ4 12 JÅ4-6-PI