SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
2 16(18) Maria Svensson 62.24 (Jan-Åke Sörliklev 39.04)  starttid: 17.49.23 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  520  5.18-16 10.2 1.00   520  5.18-16 10.2       2.51 5.5 JÅ4
 2 40  670  8.19-18 12.4 1.40  1,190 13.37-18 11.4       4.18 6.4 UN 
 3 41  300  3.38-7  12.1     1,490 17.15-16 11.6       3.08 10.4 UN 
 4 42   80  0.33-9  6.9     1,570 17.48-16 11.3       0.25 5.2 PL 
 5 40  270  2.42-10 10.0     1,840 20.30-16 11.1   -UN 2  1.46 6.5 UN 
 6 43  700  6.40-12  9.5 1.20  2,540 27.10-12 10.7       4.37 6.6 JÅ4
 7 44  150  1.46-4  11.8     2,690 28.56-11 10.8   -Con1  1.19 8.8 JÅ4
 8 46  170  2.22-10 13.9 0.50  2,860 31.18-10 10.9       1.22 8.0 JÅ4
 9 50  140  5.35-18 39.9 4.00  3,000 36.53-15 12.3       1.26 10.2 UN 
10 51  320  5.51-15 18.3 2.20  3,320 42.44-16 12.9       3.01 9.4 PI 
11 40  780  8.16-16 10.6 0.50  4,100 51.00-16 12.4       4.49 6.2 JÅ4
12 39  320  3.21-10 10.5 0.20  4,420 54.21-16 12.3       2.01 6.3 UN 
Mål    920  8.03-17  8.8     5,340 62.24-16 11.7       5.30 6.0 Jör
5,340 62.24-16 11.7 12.20 36.33 6.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Con-17-BS2-50-MS 2 MS -57-Jör-20-UN 3 MS -47-UN-11-Jör 4 MS -42-UN-9-Jör 5 Con-19-UN-11-Jör-3-MS 6 UN -10-Jör-38-Con-60-MS 7 Con-6-MS 8 MS -23-Con 9 10 11 12 Con-57-MS