SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
2 9(18) Nisse Larsson 53.51 (Jan-Åke Sörliklev 39.04)  starttid: 18.11.19 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  520  3.11-4  6.1      520  3.11-4  6.1       2.51 5.5 JÅ4
 2 40  670  5.34-9  8.3 0.30  1,190  8.45-6  7.4       4.18 6.4 UN 
 3 41  300  3.58-10 13.2 0.30  1,490 12.43-6  8.5       3.08 10.4 UN 
 4 42   80  0.35-11  7.3 0.10  1,570 13.18-6  8.5       0.25 5.2 PL 
 5 40  270  2.03-5  7.6     1,840 15.21-6  8.3   +GJ 1  1.46 6.5 UN 
 6 43  700  7.57-15 11.4 2.50  2,540 23.18-8  9.2       4.37 6.6 JÅ4
 7 44  150  2.49-15 18.8 1.20  2,690 26.07-9  9.7   -GJ 2  1.19 8.8 JÅ4
 8 46  170  4.14-18 24.9 2.40  2,860 30.21-9  10.6   +GN21  1.22 8.0 JÅ4
 9 50  140  1.35-4  11.3     3,000 31.56-9  10.6   +AA21  1.26 10.2 UN 
10 51  320  3.30-3  10.9     3,320 35.26-8  10.7   -AA21  3.01 9.4 PI 
11 40  780  9.29-18 12.2 3.50  4,100 44.55-9  11.0       4.49 6.2 JÅ4
12 39  320  2.54-7  9.1 0.30  4,420 47.49-9  10.8   +GJ 1  2.01 6.3 UN 
Mål    920  6.02-6  6.6     5,340 53.51-9  10.1       5.30 6.0 Jör
5,340 53.51-9 10.1 12.20 36.33 6.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 GJ -51-NL 3 GJ -76-NL -36-GN2 4 GJ -76-NL -33-GN2 5 NL -8-GJ-79-GN2 6 NL -34-GJ-23-GN2-3-AA2 7 GJ -3-NL -5-AA2-36-GN2 8 AA2-40-NL -15-GN2 9 NL -12-AA2 10 GJ -48-AA2-2-NL 11 12 NL -12-GJ