SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
2 14(18) Gunnar Johansson 59.42 (Jan-Åke Sörliklev 39.04)  starttid: 18.07.08 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  520  4.24-13  8.5      520  4.24-13  8.5       2.51 5.5 JÅ4
 2 40  670  7.41-16 11.5 1.00  1,190 12.05-16 10.2       4.18 6.4 UN 
 3 41  300  3.33-5  11.8     1,490 15.38-13 10.5       3.08 10.4 UN 
 4 42   80  0.35-11  7.3     1,570 16.13-13 10.3       0.25 5.2 PL 
 5 40  270  3.27-15 12.8 0.40  1,840 19.40-11 10.7   -NL 1  1.46 6.5 UN 
 6 43  700  8.23-16 12.0 2.10  2,540 28.03-14 11.0       4.37 6.6 JÅ4
 7 44  150  2.12-7  14.7 0.30  2,690 30.15-13 11.2   +NL 2  1.19 8.8 JÅ4
 8 46  170  1.49-5  10.7     2,860 32.04-13 11.2       1.22 8.0 JÅ4
 9 50  140  1.57-8  13.9     3,000 34.01-11 11.3       1.26 10.2 UN 
10 51  320  4.46-14 14.9 0.50  3,320 38.47-11 11.7       3.01 9.4 PI 
11 40  780  7.25-11  9.5     4,100 46.12-11 11.3       4.49 6.2 JÅ4
12 39  320  6.00-18 18.8 2.50  4,420 52.12-14 11.8   -NL 1  2.01 6.3 UN 
Mål    920  7.30-11  8.2     5,340 59.42-14 11.2       5.30 6.0 Jör
5,340 59.42-14 11.2 8.00 36.33 6.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 GJ -51-NL 3 GJ -76-NL-36-GN2 4 GJ -76-NL-33-GN2 5 NL -8-GJ -79-GN2 6 NL -34-GJ -23-GN2-3-AA2 7 GJ -3-NL-5-AA2-36-GN2 8 9 10 GJ -48-AA2-2-NL 11 AA2-50-GJ 12 NL -12-GJ