SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
2 5(18) Anders Axelsson 45.53 (Jan-Åke Sörliklev 39.04)  starttid: 18.15.54 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  520  3.06-2  6.0      520  3.06-2  6.0       2.51 5.5 JÅ4
 2 40  670  5.07-5  7.6     1,190  8.13-4  6.9       4.18 6.4 UN 
 3 41  300  3.16-3  10.9     1,490 11.29-3  7.7       3.08 10.4 UN 
 4 42   80  0.33-9  6.9     1,570 12.02-3  7.7       0.25 5.2 PL 
 5 40  270  2.00-4  7.4     1,840 14.02-3  7.6   +AF31  1.46 6.5 UN 
 6 43  700  5.41-4  8.1 0.50  2,540 19.43-3  7.8   -GN21  4.37 6.6 JÅ4
 7 44  150  1.54-5  12.7 0.30  2,690 21.37-4  8.0   -GJ 2  1.19 8.8 JÅ4
 8 46  170  3.29-16 20.5 2.00  2,860 25.06-4  8.8       1.22 8.0 JÅ4
 9 50  140  2.27-11 17.5 1.00  3,000 27.33-4  9.2   -NL 1  1.26 10.2 UN 
10 51  320  3.16-2  10.2     3,320 30.49-5  9.3   +NL 1  3.01 9.4 PI 
11 40  780  5.47-3  7.4     4,100 36.36-5  8.9       4.49 6.2 JÅ4
12 39  320  2.51-6  8.9 0.30  4,420 39.27-5  8.9       2.01 6.3 UN 
Mål    920  6.26-7  7.0     5,340 45.53-5  8.6       5.30 6.0 Jör
5,340 45.53-5 8.6 4.50 36.33 6.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 AF3-58-AA2 3 AF3-42-AA2 4 AF3-44-AA2 5 AA2-12-AF3 6 NL -34-GJ-23-GN2-3-AA2 7 GJ -3-NL-5-AA2-36-GN2 8 AA2-40-NL-15-GN2 9 NL -12-AA2 10 GJ -48-AA2-2-NL 11 AA2-50-GJ 12