SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
2 13(18) Anette Falk-Larsson 59.24 (Jan-Åke Sörliklev 39.04)  starttid: 18.11.21 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  520  6.05-18 11.7 2.20   520  6.05-18 11.7       2.51 5.5 JÅ4
 2 40  670  5.43-10  8.5     1,190 11.48-15  9.9       4.18 6.4 UN 
 3 41  300  3.32-4  11.8     1,490 15.20-11 10.3       3.08 10.4 UN 
 4 42   80  0.31-5  6.5     1,570 15.51-10 10.1       0.25 5.2 PL 
 5 40  270  2.56-11 10.9 0.40  1,840 18.47-10 10.2   -AA21  1.46 6.5 UN 
 6 43  700  9.37-18 13.7 2.40  2,540 28.24-15 11.2       4.37 6.6 JÅ4
 7 44  150  2.47-14 18.6 0.50  2,690 31.11-15 11.6       1.19 8.8 JÅ4
 8 46  170  2.04-8  12.2     2,860 33.15-15 11.6       1.22 8.0 JÅ4
 9 50  140  2.07-10 15.1     3,000 35.22-13 11.8       1.26 10.2 UN 
10 51  320  4.37-12 14.4     3,320 39.59-13 12.0       3.01 9.4 PI 
11 40  780  7.47-13 10.0 1.20  4,100 47.46-13 11.7       4.49 6.2 JÅ4
12 39  320  3.42-13 11.6 1.00  4,420 51.28-13 11.6       2.01 6.3 UN 
Mål    920  7.56-14  8.6     5,340 59.24-13 11.1       5.30 6.0 Jör
5,340 59.24-13 11.1 8.50 36.33 6.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 AF3-58-AA2 3 AF3-42-AA2 4 AF3-44-AA2 5 AA2-12-AF3 6 7 8 9 AF3-33-GN2 10 11 12