SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
2 6(18) Mikael Johansson 49.24 (Jan-Åke Sörliklev 39.04)  starttid: 18.27.04 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  520  3.18-5  6.3      520  3.18-5  6.3       2.51 5.5 JÅ4
 2 40  670  5.53-12  8.8 0.50  1,190  9.11-9  7.7       4.18 6.4 UN 
 3 41  300  3.47-9  12.6     1,490 12.58-7  8.7       3.08 10.4 UN 
 4 42   80  0.31-5  6.5     1,570 13.29-7  8.6       0.25 5.2 PL 
 5 40  270  2.35-9  9.6 0.30  1,840 16.04-7  8.7       1.46 6.5 UN 
 6 43  700  6.00-6  8.6     2,540 22.04-6  8.7       4.37 6.6 JÅ4
 7 44  150  2.37-12 17.4 0.50  2,690 24.41-7  9.2       1.19 8.8 JÅ4
 8 46  170  1.50-6  10.8     2,860 26.31-7  9.3       1.22 8.0 JÅ4
 9 50  140  2.31-12 18.0 0.40  3,000 29.02-6  9.7       1.26 10.2 UN 
10 51  320  4.11-10 13.1     3,320 33.13-6  10.0       3.01 9.4 PI 
11 40  780  5.58-4  7.6     4,100 39.11-6  9.6       4.49 6.2 JÅ4
12 39  320  3.34-12 11.1 1.10  4,420 42.45-6  9.7       2.01 6.3 UN 
Mål    920  6.39-8  7.2     5,340 49.24-6  9.3       5.30 6.0 Jör
5,340 49.24-6 9.3 4.00 36.33 6.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GN2-72-Mik 11 Mik-23-GN2 12 Mik-76-GN2