Almagärdet, Slätthult 2009-04-06  Banläggare: Waerns
Ö 10(11) Nisse Larsson 41.25 (Martin Schagerlid 26.18)  starttid: 17.15.34 
  Alla klasser VAC + Ö 20 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  620  3.28-3 -3  5.6 0.30   620  3.28-3 -3  5.6   -BW 1  2.45 4.4 PJ 
 2 52  170  2.14-4 -6  13.1 0.20   790  5.42-4 -4  7.2       1.45 10.3 MS5
 3 53  330  2.10-5 -5  6.6     1,120  7.52-5 -5  7.0       1.52 5.7 MS5
 4 54  460  3.43-2 -2  8.1     1,580 11.35-3 -3  7.3       3.20 7.2 MS5
 5 55  410  3.03-2 -2  7.4     1,990 14.38-3 -3  7.4       2.53 7.0 JN 
 6 46  560  4.58-7 -18  8.9 1.20  2,550 19.36-4 -4  7.7   -MS52  3.23 6.0 MS5
 7 57  500  4.04-3 -3  8.1 0.20  3,050 23.40-4 -4  7.8       3.29 7.0 MS5
 8 58  700 15.49-11 -28 22.6 11.30  3,750 39.29-7 -17 10.5       4.08 5.9 MS5
Mål    140  1.56-9 -16 13.8     3,890 41.25-10 -20 10.6       1.26 10.2 UJ 
3,890 41.25-10 -20 10.6 14.00 25.01 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BW -8-NL -29-AP-7-MJ3-19-PJ-5-Mor-15-LL9 2 NL -26-BW-12-PJ-23-AP-16-Mor-41-MS5-25-LL9-26-MJ3 3 NL -25-PJ-43-BW-18-Mor-4-AP-10-MS5 4 NL -32-PJ-45-MS5-31-Mor-28-BW 5 AP2-50-NL 6 MS5-12-NL -10-PJ 7 BL -12-MS5-47-NL 8 NL -50-AP-11-AP2-1-LL9-1-AF