Almagärdet, Slätthult 2009-04-06  Banläggare: Waerns
Ö 12(11) Bo Westerberg 47.45 (Martin Schagerlid 26.18)  starttid: 17.14.22 
  Alla klasser VAC + Ö 25 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  620  4.32-9 -20  7.3 0.30   620  4.32-9 -20  7.3   +NL 1  2.45 4.4 PJ 
 2 52  170  2.48-8 -19 16.5 0.20   790  7.20-8 -18  9.3   +PJ 1  1.45 10.3 MS5
 3 53  330  2.52-9 -26  8.7     1,120 10.12-9 -21  9.1       1.52 5.7 MS5
 4 54  460  4.51-6 -16 10.5     1,580 15.03-7 -17  9.5       3.20 7.2 MS5
 5 55  410  8.23-11 -28 20.4 4.10  1,990 23.26-10 -24 11.8       2.53 7.0 JN 
 6 46  560 11.19-11 -28 20.2 6.20  2,550 34.45-11 -27 13.6   -AK 1  3.23 6.0 MS5
 7 57  500  5.38-9 -23 11.3 0.30  3,050 40.23-11 -27 13.2   +TK 1  3.29 7.0 MS5
 8 58  700  5.45-5 -6  8.2     3,750 46.08-10 -23 12.3   -AK 2  4.08 5.9 MS5
Mål    140  1.37-2 -4  11.5     3,890 47.45-12 -25 12.3   -AK 1  1.26 10.2 UJ 
3,890 47.45-12 -25 12.3 11.50 25.01 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BW -8-NL-29-AP-7-MJ3-19-PJ-5-Mor-15-LL9 2 NL -26-BW -12-PJ-23-AP-16-Mor-41-MS5-25-LL9-26-MJ3 3 NL -25-PJ-43-BW -18-Mor-4-AP-10-MS5 4 NL -32-PJ-45-MS5-31-Mor-28-BW 5 BW -58-LL9 6 AK -12-BW -57-LF-20-TK-13-IE-46-LE-12-LT-21-Lof 7 BW -4-TK-47-IE-17-LE-10-LT 8 AK -5-BW -4-TK