Almagärdet, Slätthult 2009-04-06  Banläggare: Waerns
Ö 2(11) Jenny Nyman 29.23 (Martin Schagerlid 26.18)  starttid: 17.23.44 
  Alla klasser VAC + Ö 2 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  620  3.31-4 -4  5.7 0.40   620  3.31-4 -4  5.7   +BS 1  2.45 4.4 PJ 
 2 52  170  2.17-5 -8  13.4 0.30   790  5.48-5 -5  7.3       1.45 10.3 MS5
 3 53  330  2.01-3 -3  6.1     1,120  7.49-4 -4  7.0   -Lof3  1.52 5.7 MS5
 4 54  460  5.26-8 -20 11.8 2.00  1,580 13.15-6 -10  8.4       3.20 7.2 MS5
 5 55  410  2.53-1 -1  7.0     1,990 16.08-5 -5  8.1   +AF 1  2.53 7.0 JN 
 6 46  560  3.24-2 -2  6.1     2,550 19.32-3 -3  7.7       3.23 6.0 MS5
 7 57  500  3.42-2 -2  7.4     3,050 23.14-2 -2  7.6       3.29 7.0 MS5
 8 58  700  4.36-2 -2  6.6 0.20  3,750 27.50-2 -2  7.4   -UJ 3  4.08 5.9 MS5
Mål    140  1.33-1 -3  11.1     3,890 29.23-2 -2  7.6   -UJ 1  1.26 10.2 UJ 
3,890 29.23-2 -2 7.6 3.30 25.01 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JN -8-BS-55-EA 2 AF -27-Lof-8-LF-8-LT-41-JN 3 AF -34-Lof-4-LF-6-LT-11-JN 4 AF -55-JN -32-LF-9-EA-1-BS 5 JN -6-AF-37-MJ3 6 JN -60-LL9-25-AF 7 Mor-32-UJ-19-AP-23-AP2-32-JN 8 UJ -1-JN -7-BL-3-Mor