Almagärdet, Slätthult 2009-04-06  Banläggare: Waerns
VAC 7(18) Morgan Klasson 37.11 (Ander Larsson 32.41)  starttid: 17.16.14 
  Alla klasser VAC + Ö 15 (29) Martin Schagerlid 26.18
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  620  3.48-2 -9  6.1 0.30   620  3.48-2 -9  6.1   -PJ 2  2.45 4.4 PJ 
 2 52  170  2.31-8 -15 14.8 0.20   790  6.19-4 -10  8.0       1.45 10.3 MS5
 3 53  330  2.19-1 -7  7.0     1,120  8.38-3 -9  7.7   +AP 2  1.52 5.7 MS5
 4 54  460  4.05-2 -5  8.9     1,580 12.43-1 -5  8.0       3.20 7.2 MS5
 5 55  410  7.24-17 -27 18.0 3.50  1,990 20.07-10 -17 10.1   -UJ 1  2.53 7.0 JN 
 6 46  560  4.15-1 -4  7.6     2,550 24.22-8 -15  9.6   -UJ 2  3.23 6.0 MS5
 7 57  500  4.36-5 -8  9.2 0.20  3,050 28.58-8 -14  9.5       3.29 7.0 MS5
 8 58  700  6.32-8 -15  9.3 1.30  3,750 35.30-7 -13  9.5   -UJ 3  4.08 5.9 MS5
Mål    140  1.41-4 -7  12.0     3,890 37.11-7 -15  9.6       1.26 10.2 UJ 
3,890 37.11-7 -15 9.6 6.30 25.01 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BW -8-NL-29-AP-7-MJ3-19-PJ-5-Mor-15-LL9 2 NL -26-BW-12-PJ-23-AP-16-Mor-41-MS5-25-LL9-26-MJ3 3 NL -25-PJ-43-BW-18-Mor-4-AP-10-MS5 4 NL -32-PJ-45-MS5-31-Mor-28-BW 5 UJ -5-Mor 6 UJ -5-Mor-4-AP 7 Mor-32-UJ-19-AP-23-AP2-32-JN 8 UJ -1-JN-7-BL-3-Mor