Almagärdet, Slätthult 2009-04-06  Banläggare: Waerns
VAC 18(18) Annika Paulsson 59.11 (Ander Larsson 32.41)  starttid: 16.59.47 
  Alla klasser VAC + Ö 32 (29) Martin Schagerlid 26.18
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  620  5.05-13 -22  8.2      620  5.05-13 -22  8.2       2.45 4.4 PJ 
 2 52  170  5.21-18 -29 31.5 1.50   790 10.26-18 -28 13.2       1.45 10.3 MS5
 3 53  330  3.32-18 -29 10.7     1,120 13.58-18 -28 12.5       1.52 5.7 MS5
 4 54  460  9.44-16 -27 21.2 3.00  1,580 23.42-18 -29 15.0       3.20 7.2 MS5
 5 55  410  5.53-14 -22 14.3     1,990 29.35-18 -29 14.9       2.53 7.0 JN 
 6 46  560  9.14-17 -27 16.5 2.20  2,550 38.49-18 -29 15.2       3.23 6.0 MS5
 7 57  500  7.50-17 -28 15.7 0.40  3,050 46.39-18 -29 15.3       3.29 7.0 MS5
 8 58  700  9.38-15 -24 13.8 1.10  3,750 56.17-17 -28 15.0   -AP 3  4.08 5.9 MS5
Mål    140  2.54-17 -27 20.7     3,890 59.11-18 -32 15.2       1.26 10.2 UJ 
3,890 59.11-18 -32 15.2 9.00 25.01 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 AP2-50-NL 6 7 Mor-32-UJ-19-AP-23-AP2-32-JN 8 NL -50-AP-11-AP2-1-LL9-1-AF