Almagärdet, Slätthult 2009-04-06  Banläggare: Waerns
VAC 13(18) Ulf Johansson 44.13 (Ander Larsson 32.41)  starttid: 17.08.46 
  Alla klasser VAC + Ö 24 (29) Martin Schagerlid 26.18
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  620  7.42-18 -29 12.4 4.20   620  7.42-18 -29 12.4       2.45 4.4 PJ 
 2 52  170  2.03-1 -4  12.1      790  9.45-16 -26 12.3       1.45 10.3 MS5
 3 53  330  2.34-11 -18  7.8 0.20  1,120 12.19-16 -26 11.0       1.52 5.7 MS5
 4 54  460  4.04-1 -4  8.8     1,580 16.23-12 -22 10.4       3.20 7.2 MS5
 5 55  410 11.07-18 -29 27.1 7.40  1,990 27.30-17 -27 13.8   +Mor1  2.53 7.0 JN 
 6 46  560  4.15-1 -4  7.6     2,550 31.45-15 -24 12.5   +Mor2  3.23 6.0 MS5
 7 57  500  5.13-10 -16 10.4 1.00  3,050 36.58-14 -23 12.1       3.29 7.0 MS5
 8 58  700  5.49-3 -8  8.3 0.50  3,750 42.47-13 -22 11.4   +JN 3  4.08 5.9 MS5
Mål    140  1.26-1 -1  10.2     3,890 44.13-13 -24 11.4   +JN 1  1.26 10.2 UJ 
3,890 44.13-13 -24 11.4 14.10 25.01 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 UJ -5-Mor 6 UJ -5-Mor-4-AP 7 Mor-32-UJ -19-AP-23-AP2-32-JN 8 UJ -1-JN-7-BL-3-Mor