Almagärdet, Slätthult 2009-04-06  Banläggare: Waerns
VAC 11(18) Anders Pettersson 42.31 (Ander Larsson 32.41)  starttid: 17.15.29 
  Alla klasser VAC + Ö 22 (29) Martin Schagerlid 26.18
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  620  4.02-5 -12  6.5      620  4.02-5 -12  6.5   +MJ31  2.45 4.4 PJ 
 2 52  170  2.46-11 -18 16.3      790  6.48-7 -13  8.6       1.45 10.3 MS5
 3 53  330  2.39-15 -23  8.0     1,120  9.27-8 -14  8.4   -Mor2  1.52 5.7 MS5
 4 54  460  5.31-13 -22 12.0     1,580 14.58-10 -16  9.5       3.20 7.2 MS5
 5 55  410  4.39-9 -17 11.3     1,990 19.37-8 -15  9.9       2.53 7.0 JN 
 6 46  560  5.34-13 -21  9.9     2,550 25.11-10 -17  9.9   -UJ 2  3.23 6.0 MS5
 7 57  500  5.23-12 -18 10.8     3,050 30.34-10 -17 10.0       3.29 7.0 MS5
 8 58  700  9.50-16 -25 14.0 3.10  3,750 40.24-11 -20 10.8   +AP23  4.08 5.9 MS5
Mål    140  2.07-12 -22 15.1     3,890 42.31-11 -22 10.9   -LL92  1.26 10.2 UJ 
3,890 42.31-11 -22 10.9 3.10 25.01 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BW -8-NL-29-AP -7-MJ3-19-PJ-5-Mor-15-LL9 2 NL -26-BW-12-PJ-23-AP -16-Mor-41-MS5-25-LL9-26-MJ3 3 NL -25-PJ-43-BW-18-Mor-4-AP -10-MS5 4 5 6 UJ -5-Mor-4-AP 7 Mor-32-UJ-19-AP -23-AP2-32-JN 8 NL -50-AP -11-AP2-1-LL9-1-AF