Almagärdet, Slätthult 2009-04-06  Banläggare: Waerns
Ö 9(11) Linda Larsson 41.16 (Martin Schagerlid 26.18)  starttid: 17.16.32 
  Alla klasser VAC + Ö 19 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  620  3.45-6 -7  6.0      620  3.45-6 -7  6.0   -PJ 2  2.45 4.4 PJ 
 2 52  170  3.22-10 -27 19.8 1.00   790  7.07-7 -16  9.0       1.45 10.3 MS5
 3 53  330  2.52-9 -26  8.7 0.20  1,120  9.59-8 -19  8.9       1.52 5.7 MS5
 4 54  460  5.48-10 -23 12.6 1.20  1,580 15.47-9 -19 10.0       3.20 7.2 MS5
 5 55  410  6.27-9 -24 15.7 2.30  1,990 22.14-9 -20 11.2       2.53 7.0 JN 
 6 46  560  5.30-8 -20  9.8 0.50  2,550 27.44-9 -20 10.9       3.23 6.0 MS5
 7 57  500  6.12-10 -25 12.4 1.30  3,050 33.56-9 -20 11.1       3.29 7.0 MS5
 8 58  700  5.37-4 -5  8.0     3,750 39.33-8 -18 10.5   -AP 3  4.08 5.9 MS5
Mål    140  1.43-4 -8  12.3     3,890 41.16-9 -19 10.6   +AF 2  1.26 10.2 UJ 
3,890 41.16-9 -19 10.6 7.30 25.01 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BW -8-NL-29-AP-7-MJ3-19-PJ-5-Mor-15-LL9 2 NL -26-BW-12-PJ-23-AP-16-Mor-41-MS5-25-LL9-26-MJ3 3 LL9-50-MJ3 4 5 BW -58-LL9 6 JN -60-LL9-25-AF 7 AF -17-LL9-40-BS-22-EA 8 NL -50-AP-11-AP2-1-LL9-1-AF