Almagärdet, Slätthult 2009-04-06  Banläggare: Waerns
Ö 1(11) Martin Schagerlid 26.18 (tvåa Jenny Nyman 29.23)  starttid: 17.18.17 
  Alla klasser VAC + Ö 1 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  620  3.12-2 -2  5.2 0.20   620  3.12-2 -2  5.2       2.45 4.4 PJ 
 2 52  170  1.45-1 -1  10.3      790  4.57-2 -2  6.3       1.45 10.3 MS5
 3 53  330  1.52-1 -1  5.7     1,120  6.49-2 -2  6.1   -Mor2  1.52 5.7 MS5
 4 54  460  3.20-1 -1  7.2     1,580 10.09-1 -1  6.4       3.20 7.2 MS5
 5 55  410  3.09-3 -3  7.7     1,990 13.18-1 -1  6.7   +PJ 1  2.53 7.0 JN 
 6 46  560  3.23-1 -1  6.0     2,550 16.41-1 -1  6.5   +NL 2  3.23 6.0 MS5
 7 57  500  3.29-1 -1  7.0     3,050 20.10-1 -1  6.6   -BL 1  3.29 7.0 MS5
 8 58  700  4.08-1 -1  5.9     3,750 24.18-1 -1  6.5       4.08 5.9 MS5
Mål    140  2.00-10 -20 14.3     3,890 26.18-1 -1  6.8       1.26 10.2 UJ 
3,890 26.18-1 -1 6.8 0.20 25.01 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 NL -26-BW-12-PJ-23-AP-16-Mor-41-MS5-25-LL9-26-MJ3 3 NL -25-PJ-43-BW-18-Mor-4-AP-10-MS5 4 NL -32-PJ-45-MS5-31-Mor-28-BW 5 MS5-9-PJ 6 MS5-12-NL-10-PJ 7 BL -12-MS5-47-NL 8