Almagärdet, Slätthult 2009-04-06  Banläggare: Waerns
VAC 16(18) Bengt Larsson 50.22 (Ander Larsson 32.41)  starttid: 17.04.10 
  Alla klasser VAC + Ö 28 (29) Martin Schagerlid 26.18
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  620  7.08-17 -28 11.5 2.50   620  7.08-17 -28 11.5       2.45 4.4 PJ 
 2 52  170  3.15-15 -24 19.1 0.30   790 10.23-17 -27 13.1       1.45 10.3 MS5
 3 53  330  2.51-17 -25  8.6     1,120 13.14-17 -27 11.8       1.52 5.7 MS5
 4 54  460  5.01-12 -18 10.9     1,580 18.15-15 -25 11.6       3.20 7.2 MS5
 5 55  410  4.58-12 -20 12.1 0.30  1,990 23.13-14 -23 11.7       2.53 7.0 JN 
 6 46  560  5.18-12 -19  9.5     2,550 28.31-12 -21 11.2       3.23 6.0 MS5
 7 57  500  5.34-14 -22 11.1     3,050 34.05-12 -21 11.2   +MS51  3.29 7.0 MS5
 8 58  700 13.26-17 -26 19.2 7.00  3,750 47.31-16 -26 12.7   -UJ 3  4.08 5.9 MS5
Mål    140  2.51-16 -26 20.4     3,890 50.22-16 -28 12.9       1.26 10.2 UJ 
3,890 50.22-16 -28 12.9 10.50 25.01 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BL -30-PAJ 2 PAJ-22-BL 3 PAJ-58-BL 4 5 6 7 BL -12-MS5-47-NL 8 UJ -1-JN-7-BL -3-Mor