Almagärdet, Slätthult 2009-04-06  Banläggare: Waerns
Ö 4(11) Per-Arne Johansson 32.58 (Martin Schagerlid 26.18)  starttid: 17.08.02 
  Alla klasser VAC + Ö 5 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  620  3.46-7 -8  6.1 0.30   620  3.46-7 -8  6.1       2.45 4.4 PJ 
 2 52  170  2.23-7 -13 14.0 0.20   790  6.09-6 -8  7.8       1.45 10.3 MS5
 3 53  330  2.15-6 -6  6.8     1,120  8.24-6 -6  7.5       1.52 5.7 MS5
 4 54  460  4.10-4 -6  9.1     1,580 12.34-4 -4  8.0       3.20 7.2 MS5
 5 55  410  3.31-4 -4  8.6     1,990 16.05-4 -4  8.1       2.53 7.0 JN 
 6 46  560  4.23-5 -9  7.8 0.20  2,550 20.28-5 -5  8.0       3.23 6.0 MS5
 7 57  500  4.45-4 -10  9.5 0.30  3,050 25.13-5 -5  8.3       3.29 7.0 MS5
 8 58  700  6.01-7 -11  8.6 1.00  3,750 31.14-4 -5  8.3       4.08 5.9 MS5
Mål    140  1.44-5 -9  12.4     3,890 32.58-4 -5  8.5       1.26 10.2 UJ 
3,890 32.58-4 -5 8.5 2.40 25.01 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BL -30-PAJ 2 PAJ-22-BL 3 PAJ-58-BL 4 5 6 7 8