Almagärdet, Slätthult 2009-04-06  Banläggare: Waerns
Ö 3(11) Patrik Johansson 30.12 (Martin Schagerlid 26.18)  starttid: 17.17.12 
  Alla klasser VAC + Ö 3 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  620  2.45-1 -1  4.4      620  2.45-1 -1  4.4   +Mor2  2.45 4.4 PJ 
 2 52  170  1.57-2 -2  11.5      790  4.42-1 -1  5.9   -BW 1  1.45 10.3 MS5
 3 53  330  1.57-2 -2  5.9 -1.50  1,120  6.39-1 -1  5.9       1.52 5.7 MS5
 4 54  460  3.50-3 -3  8.3     1,580 10.29-2 -2  6.6       3.20 7.2 MS5
 5 55  410  4.03-7 -8  9.9 0.50  1,990 14.32-2 -2  7.3   -MS51  2.53 7.0 JN 
 6 46  560  3.36-3 -3  6.4     2,550 18.08-2 -2  7.1   -MS52  3.23 6.0 MS5
 7 57  500  5.06-6 -15 10.2 1.10  3,050 23.14-2 -2  7.6       3.29 7.0 MS5
 8 58  700  5.14-3 -4  7.5 0.40  3,750 28.28-3 -3  7.6       4.08 5.9 MS5
Mål    140  1.44-5 -9  12.4     3,890 30.12-3 -3  7.8       1.26 10.2 UJ 
3,890 30.12-3 -3 7.8 2.30 25.01 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BW -8-NL-29-AP-7-MJ3-19-PJ -5-Mor-15-LL9 2 NL -26-BW-12-PJ -23-AP-16-Mor-41-MS5-25-LL9-26-MJ3 3 NL -25-PJ -43-BW-18-Mor-4-AP-10-MS5 4 NL -32-PJ -45-MS5-31-Mor-28-BW 5 MS5-9-PJ 6 MS5-12-NL-10-PJ 7 8