Almagärdet, Slätthult 2009-04-06  Banläggare: Waerns
Ö 14(11) Margareta Johansson 57.19 (Martin Schagerlid 26.18)  starttid: 17.12.50 
  Alla klasser VAC + Ö 31 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  620  6.48-10 -26 11.0 0.40   620  6.48-10 -26 11.0   -AP 1  2.45 4.4 PJ 
 2 52  170  4.27-11 -28 26.2 0.30   790 11.15-11 -29 14.2       1.45 10.3 MS5
 3 53  330  3.16-11 -28  9.9     1,120 14.31-11 -29 13.0       1.52 5.7 MS5
 4 54  460  6.47-11 -25 14.7     1,580 21.18-11 -27 13.5       3.20 7.2 MS5
 5 55  410  6.27-9 -24 15.7     1,990 27.45-11 -28 13.9       2.53 7.0 JN 
 6 46  560  5.52-9 -23 10.5     2,550 33.37-10 -26 13.2   -BS 2  3.23 6.0 MS5
 7 57  500  6.13-11 -26 12.4     3,050 39.50-10 -26 13.1       3.29 7.0 MS5
 8 58  700 14.14-10 -27 20.3 5.00  3,750 54.04-11 -27 14.4       4.08 5.9 MS5
Mål    140  3.15-11 -29 23.2     3,890 57.19-14 -31 14.7       1.26 10.2 UJ 
3,890 57.19-14 -31 14.7 6.10 25.01 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BW -8-NL-29-AP-7-MJ3-19-PJ-5-Mor-15-LL9 2 NL -26-BW-12-PJ-23-AP-16-Mor-41-MS5-25-LL9-26-MJ3 3 LL9-50-MJ3 4 5 JN -6-AF-37-MJ3 6 BS -15-MJ3-11-EA 7 8 TA -18-LF-57-Lof-22-MJ3