Almagärdet, Slätthult 2009-04-06  Banläggare: Waerns
Ö 8(11) Anette Falk-Larsson 37.10 (Martin Schagerlid 26.18)  starttid: 17.20.45 
  Alla klasser VAC + Ö 14 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  620  4.20-8 -16  7.0 0.20   620  4.20-8 -16  7.0       2.45 4.4 PJ 
 2 52  170  3.03-9 -22 17.9 0.30   790  7.23-9 -20  9.3       1.45 10.3 MS5
 3 53  330  2.30-7 -13  7.6     1,120  9.53-7 -17  8.8       1.52 5.7 MS5
 4 54  460  5.26-8 -20 11.8 0.40  1,580 15.19-8 -18  9.7       3.20 7.2 MS5
 5 55  410  3.54-6 -7  9.5     1,990 19.13-7 -14  9.7   -JN 1  2.53 7.0 JN 
 6 46  560  4.43-6 -16  8.4     2,550 23.56-7 -14  9.4       3.23 6.0 MS5
 7 57  500  5.30-7 -19 11.0 0.30  3,050 29.26-7 -15  9.7       3.29 7.0 MS5
 8 58  700  5.55-6 -10  8.5     3,750 35.21-6 -12  9.4   -AP 3  4.08 5.9 MS5
Mål    140  1.49-7 -11 13.0     3,890 37.10-8 -14  9.6   -LL92  1.26 10.2 UJ 
3,890 37.10-8 -14 9.6 2.00 25.01 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AF -19-Lof-4-LF-35-LT 2 AF -27-Lof-8-LF-8-LT-41-JN 3 AF -34-Lof-4-LF-6-LT-11-JN 4 AF -55-JN-32-LF-9-EA-1-BS 5 JN -6-AF -37-MJ3 6 JN -60-LL9-25-AF 7 AF -17-LL9-40-BS-22-EA 8 NL -50-AP-11-AP2-1-LL9-1-AF