Almagärdet, Slätthult 2009-04-06  Banläggare: Waerns
VAC 12(18) Lennart Tång 43.08 (Ander Larsson 32.41)  starttid: 17.21.31 
  Alla klasser VAC + Ö 23 (29) Martin Schagerlid 26.18
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  620  4.32-12 -20  7.3 0.50   620  4.32-12 -20  7.3       2.45 4.4 PJ 
 2 52  170  2.48-12 -19 16.5 0.30   790  7.20-11 -18  9.3   -Lof2  1.45 10.3 MS5
 3 53  330  2.31-9 -16  7.6     1,120  9.51-10 -16  8.8   -Lof3  1.52 5.7 MS5
 4 54  460 11.07-17 -28 24.2 6.40  1,580 20.58-16 -26 13.3   -TA 2  3.20 7.2 MS5
 5 55  410  4.33-6 -14 11.1 0.40  1,990 25.31-15 -25 12.8   -LE 2  2.53 7.0 JN 
 6 46  560  4.33-6 -11  8.1     2,550 30.04-13 -22 11.8   -LE 1  3.23 6.0 MS5
 7 57  500  4.28-3 -6  8.9     3,050 34.32-13 -22 11.3   -LE 1  3.29 7.0 MS5
 8 58  700  6.03-5 -12  8.6 0.30  3,750 40.35-12 -21 10.8   +LE 1  4.08 5.9 MS5
Mål    140  2.33-14 -24 18.2     3,890 43.08-12 -23 11.1       1.26 10.2 UJ 
3,890 43.08-12 -23 11.1 9.10 25.01 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AF -19-Lof-4-LF-35-LT 2 AF -27-Lof-8-LF-8-LT -41-JN 3 AF -34-Lof-4-LF-6-LT -11-JN 4 TA -7-LT -8-Lof-20-LE 5 TK -41-LE-13-LT -8-Lof 6 AK -12-BW-57-LF-20-TK-13-IE-46-LE-12-LT -21-Lof 7 BW -4-TK-47-IE-17-LE-10-LT 8 LT -6-LE-53-IE