Almagärdet, Slätthult 2009-04-06  Banläggare: Waerns
Ö 5(11) Anders Kjellberg 34.04 (Martin Schagerlid 26.18)  starttid: 17.27.59 
  Alla klasser VAC + Ö 6 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  620  3.31-4 -4  5.7      620  3.31-4 -4  5.7   +TK 1  2.45 4.4 PJ 
 2 52  170  2.01-3 -3  11.9      790  5.32-3 -3  7.0   +IE 2  1.45 10.3 MS5
 3 53  330  2.04-4 -4  6.3     1,120  7.36-3 -3  6.8       1.52 5.7 MS5
 4 54  460  5.14-7 -19 11.4 1.00  1,580 12.50-5 -8  8.1   -IE 2  3.20 7.2 MS5
 5 55  410  3.48-5 -5  9.3     1,990 16.38-6 -6  8.4       2.53 7.0 JN 
 6 46  560  4.18-4 -7  7.7     2,550 20.56-6 -6  8.2   +BW 1  3.23 6.0 MS5
 7 57  500  4.49-5 -11  9.6 0.20  3,050 25.45-6 -6  8.4       3.29 7.0 MS5
 8 58  700  6.41-8 -16  9.5 1.20  3,750 32.26-5 -7  8.6   +BW 2  4.08 5.9 MS5
Mål    140  1.38-3 -5  11.7     3,890 34.04-5 -6  8.8   +BW 1  1.26 10.2 UJ 
3,890 34.04-5 -6 8.8 2.40 25.01 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 IE -34-AK -14-TK 2 AK -14-IE-15-TK 3 AK -40-IE-15-TK 4 IE -7-TK-7-AK 5 AK -23-IE 6 AK -12-BW-57-LF-20-TK-13-IE-46-LE-12-LT-21-Lof 7 8 AK -5-BW-4-TK