Intagan 2006-09-04  Banläggare: Mats K /Björn K
VAC 22(22) Gunnar Söderlund 83.32 (Leif Ålgård 32.55)  starttid: 16.53.25 
  Alla klasser VAC + Ö 31 (31) Arne Nåbo 28.20
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  300  6.51-22 -29 22.8 0.30   300  6.51-22 -29 22.8   -RC 1  2.29 8.3 AN 
 2 32  360  9.46-22 -31 27.1 2.40   660 16.37-22 -31 25.2       2.49 7.8 ÅA 
 3 33  415 22.47-22 -31 54.9 13.50  1,075 39.24-22 -31 36.7       3.31 8.5 AN 
 4 34  390 13.28-22 -30 34.5 3.00  1,465 52.52-22 -31 36.1       4.09 10.6 ÅA 
 5 35  290  8.44-19 -26 30.1     1,755 61.36-22 -31 35.1   -UJ 2  3.27 11.9 ÅA 
 6 36  290  4.55-15 -24 17.0     2,045 66.31-22 -31 32.5       2.45 9.5 
 7 37  520 11.59-20 -29 23.0     2,565 78.30-22 -31 30.6       4.39 8.9 ÅA 
 8 38  270  4.25-20 -28 16.4     2,835 82.55-22 -31 29.2   +GW 2  1.44 6.4 ÅA 
Mål    50  0.37-22 -30 12.3     2,885 83.32-22 -31 29.0   -GW 2  0.11 3.7 ÅA 
2,885 83.32-22 -31 29.0 20.00 25.44 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 IO2-109-BH-264-RC-13-GS -193-PI-291-Lof-102-PB-45-Mar 2 RC -4-PI-134-GS -167-Lof-149-PB-145-Mar-224--237-SK-20-LP-64-BW-177-IE-3-LT-5-SOH-9-RJ2-123-LW-105-BS-110-GN-101-GW-120-TP3-18-UJ-50-EA-257-Tom 3 BH -155-PI-120-RC-202-IO2-261-PB-79-Lof-189--11-Mar-264-SK-35-LP-79-GS -99-SOH-6-BW-105-IE-13-LT-35-RJ2-92-BS-63-LW-79-GN-252-EA-8-UJ-20-GW-7-TP3 4 IO2-12-Lof-6-PB-101--262-LP-9-SK-243-SOH-36-Mar-79-BW-174-RJ2-33-GS -54-LT-9-BS-26-IE-70-GN-15-LW-75-UJ-76-EA-113-GW-25-TP3-71-Tom 5 RJ2-2-Mar-3-BW-17-LT-5-BS-99-UJ-9-GS -8-LW-24-IE-57-EA-7-GN-177-Tom-65-GW-9-TP3 6 LP -152-SOH-124-BS-12-RJ2-4-BW-6-LT-22-Mar-138-IE-25-LW-18-GS -20-EA-1-GN-169-Tom-118-GW-12-TP3 7 SK -76-IO2-143-LP-217-SOH-73-BS-19-LT-8-RJ2-5-BW-108-Mar-97-EA-80-GN-9-LW-25-Tom-3-IE-242-GS -69-TP3-4-GW-214-AN-9-UJ 8 GS -10-GW-8-TP3-128-AN-15-UJ