Intagan 2006-09-04  Banläggare: Mats K /Björn K
VAC 21(22) Ingemar Olsson 71.18 (Leif Ålgård 32.55)  starttid: 16.48.33 
  Alla klasser VAC + Ö 30 (31) Arne Nåbo 28.20
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  300  5.17-17 -24 17.6      300  5.17-17 -24 17.6       2.29 8.3 AN 
 2 32  360  8.31-21 -30 23.7 2.30   660 13.48-21 -28 20.9       2.49 7.8 ÅA 
 3 33  415 15.10-21 -30 36.5 7.40  1,075 28.58-21 -30 26.9       3.31 8.5 AN 
 4 34  390 12.51-20 -28 32.9 4.00  1,465 41.49-21 -30 28.5   +Lof2  4.09 10.6 ÅA 
 5 35  290  7.02-13 -19 24.3     1,755 48.51-21 -29 27.8       3.27 11.9 ÅA 
 6 36  290  5.59-17 -26 20.6     2,045 54.50-21 -29 26.8       2.45 9.5 
 7 37  520 11.23-19 -28 21.9 1.30  2,565 66.13-21 -30 25.8       4.39 8.9 ÅA 
 8 38  270  4.45-21 -29 17.6 1.00  2,835 70.58-21 -30 25.0       1.44 6.4 ÅA 
Mål    50  0.20-14 -19  6.7     2,885 71.18-21 -30 24.7       0.11 3.7 ÅA 
2,885 71.18-21 -30 24.7 16.40 25.44 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 IO2-109-BH-264-RC-13-GS-193-PI-291-Lof-102-PB-45-Mar 2 BH -28-IO2 3 BH -155-PI-120-RC-202-IO2-261-PB-79-Lof-189--11-Mar-264-SK-35-LP-79-GS-99-SOH-6-BW-105-IE-13-LT-35-RJ2-92-BS-63-LW-79-GN-252-EA-8-UJ-20-GW-7-TP3 4 IO2-12-Lof-6-PB-101--262-LP-9-SK-243-SOH-36-Mar-79-BW-174-RJ2-33-GS-54-LT-9-BS-26-IE-70-GN-15-LW-75-UJ-76-EA-113-GW-25-TP3-71-Tom 5 PB -59-Lof-9--39-IO2 6 PI -108-BH-279-RC-217--13-Lof-11-PB-209-IO2-153-SK 7 SK -76-IO2-143-LP-217-SOH-73-BS-19-LT-8-RJ2-5-BW-108-Mar-97-EA-80-GN-9-LW-25-Tom-3-IE-242-GS-69-TP3-4-GW-214-AN-9-UJ 8 SK -193-IO2-32-LP-197-SOH-92-BS-4-LT-7-RJ2-7-BW-190-EA-51-Mar-62-GN-19-IE-7-Tom-21-LW