Intagan 2006-09-04  Banläggare: Mats K /Björn K
VAC 4(22) Börje Sundberg 38.21 (Leif Ålgård 32.55)  starttid: 17.26.44 
  Alla klasser VAC + Ö 8 (31) Arne Nåbo 28.20
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  300  3.02-2 -5  10.1      300  3.02-2 -5  10.1       2.29 8.3 AN 
 2 32  360  4.04-4 -8  11.3 0.40   660  7.06-2 -6  10.8       2.49 7.8 ÅA 
 3 33  415  4.49-3 -7  11.6 0.30  1,075 11.55-2 -6  11.1       3.31 8.5 AN 
 4 34  390  8.41-13 -21 22.3 3.40  1,465 20.36-7 -11 14.1   -LT 1  4.09 10.6 ÅA 
 5 35  290  5.53-8 -13 20.3 1.40  1,755 26.29-6 -11 15.1   -LT 1  3.27 11.9 ÅA 
 6 36  290  2.58-3 -3  10.2     2,045 29.27-5 -9  14.4   +RJ23  2.45 9.5 
 7 37  520  5.48-7 -11 11.2     2,565 35.15-4 -8  13.7       4.39 8.9 ÅA 
 8 38  270  2.53-8 -15 10.7 0.50  2,835 38.08-4 -8  13.5   +LT 3  1.44 6.4 ÅA 
Mål    50  0.13-1 -3  4.3     2,885 38.21-4 -8  13.3   +LT 2  0.11 3.7 ÅA 
2,885 38.21-4 -8 13.3 7.20 25.44 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 -195-BW-21-SK-28-LP-155-LT-36-SOH-13-RJ2-4-IE-50-LW-190-GN-25-BS -35-GW-252-TP3-33-UJ-67-EA 2 RC -4-PI-134-GS-167-Lof-149-PB-145-Mar-224--237-SK-20-LP-64-BW-177-IE-3-LT-5-SOH-9-RJ2-123-LW-105-BS -110-GN-101-GW-120-TP3-18-UJ-50-EA-257-Tom 3 BH -155-PI-120-RC-202-IO2-261-PB-79-Lof-189--11-Mar-264-SK-35-LP-79-GS-99-SOH-6-BW-105-IE-13-LT-35-RJ2-92-BS -63-LW-79-GN-252-EA-8-UJ-20-GW-7-TP3 4 IO2-12-Lof-6-PB-101--262-LP-9-SK-243-SOH-36-Mar-79-BW-174-RJ2-33-GS-54-LT-9-BS -26-IE-70-GN-15-LW-75-UJ-76-EA-113-GW-25-TP3-71-Tom 5 RJ2-2-Mar-3-BW-17-LT-5-BS -99-UJ-9-GS-8-LW-24-IE-57-EA-7-GN-177-Tom-65-GW-9-TP3 6 LP -152-SOH-124-BS -12-RJ2-4-BW-6-LT-22-Mar-138-IE-25-LW-18-GS-20-EA-1-GN-169-Tom-118-GW-12-TP3 7 SK -76-IO2-143-LP-217-SOH-73-BS -19-LT-8-RJ2-5-BW-108-Mar-97-EA-80-GN-9-LW-25-Tom-3-IE-242-GS-69-TP3-4-GW-214-AN-9-UJ 8 SK -193-IO2-32-LP-197-SOH-92-BS -4-LT-7-RJ2-7-BW-190-EA-51-Mar-62-GN-19-IE-7-Tom-21-LW