Intagan 2006-09-04  Banläggare: Mats K /Björn K
Ö 1(9) Arne Nåbo 28.20 (tvåa Åke Andersson 29.01)  starttid: 17.50.38 
  Alla klasser VAC + Ö 1 (31) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  300  2.29-1 -1  8.3      300  2.29-1 -1  8.3       2.29 8.3 AN 
 2 32  360  3.04-3 -3  8.5      660  5.33-1 -1  8.4       2.49 7.8 ÅA 
 3 33  415  3.31-1 -1  8.5     1,075  9.04-1 -1  8.4       3.31 8.5 AN 
 4 34  390  4.38-3 -3  11.9 0.20  1,465 13.42-1 -1  9.4       4.09 10.6 ÅA 
 5 35  290  3.40-2 -2  12.6     1,755 17.22-1 -1  9.9       3.27 11.9 ÅA 
 6 36  290  3.50-6 -15 13.2 1.00  2,045 21.12-1 -1  10.4   -UJ 1  2.45 9.5 
 7 37  520  4.52-3 -3  9.4     2,565 26.04-1 -1  10.2   +UJ 1  4.39 8.9 ÅA 
 8 38  270  2.04-2 -2  7.7 0.20  2,835 28.08-1 -1  9.9   +UJ 1  1.44 6.4 ÅA 
Mål    50  0.12-2 -2  4.0     2,885 28.20-1 -1  9.8       0.11 3.7 ÅA 
2,885 28.20-1 -1 9.8 1.40 25.44 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AP -197-BG-50-AN 2 AP -130-AN -73-BG 3 AN -67-AP 4 AN -286-AP 5 6 UJ -1-AN 7 SK -76-IO2-143-LP-217-SOH-73-BS-19-LT-8-RJ2-5-BW-108-Mar-97-EA-80-GN-9-LW-25-Tom-3-IE-242-GS-69-TP3-4-GW-214-AN -9-UJ 8 GS -10-GW-8-TP3-128-AN -15-UJ