Intagan 2006-09-04  Banläggare: Mats K /Björn K
VAC 20(22) Anders Pettersson 64.14 (Leif Ålgård 32.55)  starttid: 17.44.41 
  Alla klasser VAC + Ö 28 (31) Arne Nåbo 28.20
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  300  4.19-10 -15 14.4      300  4.19-10 -15 14.4       2.29 8.3 AN 
 2 32  360  5.01-12 -19 13.9      660  9.20-10 -15 14.1       2.49 7.8 ÅA 
 3 33  415  6.48-15 -21 16.4     1,075 16.08-11 -16 15.0       3.31 8.5 AN 
 4 34  390  8.17-11 -17 21.2     1,465 24.25-10 -15 16.7       4.09 10.6 ÅA 
 5 35  290 11.28-22 -31 39.5 4.30  1,755 35.53-19 -25 20.4       3.27 11.9 ÅA 
 6 36  290  6.37-19 -28 22.8 1.10  2,045 42.30-19 -27 20.8       2.45 9.5 
 7 37  520 17.16-22 -31 33.2 8.00  2,565 59.46-20 -28 23.3       4.39 8.9 ÅA 
 8 38  270  4.04-19 -27 15.1 0.40  2,835 63.50-20 -28 22.5       1.44 6.4 ÅA 
Mål    50  0.24-20 -27  8.0     2,885 64.14-20 -28 22.3       0.11 3.7 ÅA 
2,885 64.14-20 -28 22.3 14.20 25.44 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AP -197-BG-50-AN 2 AP -130-AN-73-BG 3 AN -67-AP 4 AN -286-AP 5 6 7 BG -178-TK-34-AP -24-ÅA 8 BG -26-ÅA-26-TK-90-AP