Intagan 2006-09-04  Banläggare: Mats K /Björn K
VAC 3(22) Tomas Karlsson 35.51 (Leif Ålgård 32.55)  starttid: 18.11.26 
  Alla klasser VAC + Ö 6 (31) Arne Nåbo 28.20
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  300  3.09-4 -7  10.5      300  3.09-4 -7  10.5       2.29 8.3 AN 
 2 32  360  4.10-5 -9  11.6 0.50   660  7.19-4 -8  11.1       2.49 7.8 ÅA 
 3 33  415  5.13-5 -9  12.6 1.00  1,075 12.32-4 -9  11.7       3.31 8.5 AN 
 4 34  390  6.13-5 -8  15.9 1.10  1,465 18.45-4 -8  12.8       4.09 10.6 ÅA 
 5 35  290  5.20-5 -9  18.4 1.10  1,755 24.05-4 -8  13.7       3.27 11.9 ÅA 
 6 36  290  2.48-2 -2  9.7     2,045 26.53-2 -6  13.1       2.45 9.5 
 7 37  520  5.34-2 -6  10.7     2,565 32.27-2 -5  12.7       4.39 8.9 ÅA 
 8 38  270  3.08-13 -20 11.6 1.00  2,835 35.35-3 -6  12.6       1.44 6.4 ÅA 
Mål    50  0.16-5 -7  5.3     2,885 35.51-3 -6  12.4       0.11 3.7 ÅA 
2,885 35.51-3 -6 12.4 5.10 25.44 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TK -170-Gör-232-ÅA 2 TK -196-Gör-125-ÅA 3 TK -232-Gör-31-ÅA 4 TK -139-ÅA-219-Gör 5 TK -26-ÅA 6 TK -113-ÅA 7 BG -178-TK -34-AP-24-ÅA 8 BG -26-ÅA-26-TK -90-AP