Intagan 2006-09-04  Banläggare: Mats K /Björn K
VAC 18(22) Göran Jonsson 55.59 (Leif Ålgård 32.55)  starttid: 18.11.41 
  Alla klasser VAC + Ö 26 (31) Arne Nåbo 28.20
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  300  5.44-19 -26 19.1 1.40   300  5.44-19 -26 19.1       2.29 8.3 AN 
 2 32  360  4.36-10 -15 12.8      660 10.20-13 -19 15.7       2.49 7.8 ÅA 
 3 33  415  5.49-10 -14 14.0     1,075 16.09-12 -17 15.0       3.31 8.5 AN 
 4 34  390  8.19-12 -18 21.3 1.30  1,465 24.28-11 -16 16.7       4.09 10.6 ÅA 
 5 35  290  7.32-16 -23 26.0 1.50  1,755 32.00-11 -16 18.2       3.27 11.9 ÅA 
 6 36  290  7.44-21 -30 26.7 3.10  2,045 39.44-15 -21 19.4   +TA21  2.45 9.5 
 7 37  520 12.37-21 -30 24.3 5.00  2,565 52.21-18 -26 20.4       4.39 8.9 ÅA 
 8 38  270  3.23-16 -23 12.5 0.30  2,835 55.44-18 -26 19.7       1.44 6.4 ÅA 
Mål    50  0.15-2 -4  5.0     2,885 55.59-18 -26 19.4       0.11 3.7 ÅA 
2,885 55.59-18 -26 19.4 13.40 25.44 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TK -170-Gör-232-ÅA 2 TK -196-Gör-125-ÅA 3 TK -232-Gör-31-ÅA 4 TK -139-ÅA-219-Gör 5 Gör-291-TA2 6 Gör-9-TA2 7 TA2-90-Gör 8 TA2-152-Gör